<

Elefantaften onsdag 19. februar 2020 kl. 19.3008-12-2019 - 14:10

Torben Koch, Hammershøis Kaj 10, 5. th., som er advokat for en række organisationer for offentligt ansatte, holder oplæg om tibetkomplekset

Tibet-komplekset har flere sider. Dels er der selve hændelsesforløbet under de kinesiske statsbesøg i 2012, 2013 of 2014, hvor politiet greb ind i borgernes grundlovssikrede ret til fredeligt at forsamle og ytre sig. Dels er der Den Uafhængige Politiklagemyndigheds omfattende undersøgelse og efterforskning af to politilederes efterfølgende redegørelse i 2013 over for byretten i en sag anlagt af nogle demonstranter mod Københavns politi – en efterforskning, som nu har resulteret i, at statsadvokaten har tiltalt de to for at afgive falsk forklaring for retten. Dels er der Tibetkommissionen, som blev nedsat i 2015, og som i sin beretning fra december 2017 konkluderer, at der i Københavns Politi blev givet klart ulovlige ordrer, og at Folketinget modtog urigtige oplysninger i forbindelse med to officielle kinesiske besøg i 2012 og 2013.

 

Torben Koch vil give sit perspektiv på de problemstillinger, Tibetkomplekset rejser, og herunder vurdere hensigtsmæssigheden af at benytte kommissionsundersøgelser til at afdække komplicerede hændelsesforløb, samt hvordan den såkaldte legalitetskontrol eller mangel på samme opleves i virkelighedens verden.

Nyhedsarkiv <