Christiansbro bådelaug
Christiansbro bådelaug er det fælles bådelaug, hvis opgave bl.a. er at administrere kajanlægget langs de tre ejendomme Enhjøringens, Løvens og Elefantens Gård.

Orientering om og tilmelding til Bådelauget kan ske ved henvendelse til formanden Asbjørn Thyssen Hansen,
David Balfours Gade 1, 4. th.,
Mobil: 2396 0375.
email: