Elefanthuset

Elefanthuset er vores eget fælles lokale som kan bruges til dagsarrangementer og fællesaktiviteter af forskellig karakter for ejerforeningens medlemmer. I særlige tilfælde kan det efter konkret vurdering også udlejes til beboere i Enhjørningens og Løvens Gård.

 

Der forefndes 5 feltsenge, så lokalet også kan bruges til overnatning.

 

Lokalet er beliggende på Johan Semps Gade 9, st.tv. Administrator er Ingrid Lerche, Johan Semps Gade 9, 3. th. Tlf. 3050 4711, e-mail: elefanthuset1402@gmail.com.

 

Kongens hus

Løvens Gårds fælles lokale "Kongens hus" er indrettet til møde/fest lokale. Derudover er der mulighed for at overnatte for op til 4 personer. Lokalet kan lejes af alle medlemmer af ejerforeningen ”Løvens Gård”. I særlige tilfælde kan lokalet udlejes til Enhjørningens Gård og Elefantens Gård. Dette kan dog kun ske til brug for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

 

Lokalet er beliggende på Johan Semps Gade 3, st.th.

 

Jomfruen

Enhjørningens Gårds fælles lokale "Jomfruen" er indrettet som en lejlighed med 2 soveværelser, med 2 senge i hver, og 1 opholdsstue. 

Lejligheden er beliggende på Wildersgade 2C, st.th . 

 

Enhjørningens gård har på deres hjemmeside, ef-enhjoerningen.dk, indrettet en særlig side med kalender, nærmere oplysninger samt booking-formular.