Vedtægter

Vedtægter for "Ejerforeningen Elefantens Gård" er tinglyst den 07.03.2003

Følgende tinglyste tilføjelser er siden indskrevet:
Tinglyst 27.05.2004:
Under § 22 tilføjes nyt stk. 3: ”Ejer af lejligheder er uanset om de bebor lejligheden eller ej pligtig til at holde en minimumstemperatur i lejligheden på 16 grader”.

Tinglyst 12.05.2011:
Under § 24 Modernisering og forbedring m.v. af ejerlejlighed tilføjes nyt stk. 4: ”Medlemmet er pligtig at søge om foreningens godkendelse af ændringer af faste installationer vedrørende brugsvand, afløb, varme, udsugning, dørtelefoner og fjernaflæsning. Foreningen kan kræve, at tilslutning og indregulering godkendes af foreningens ekspert eller udføres af denne.”

Tinglyst 30.6.2016:
Under § 3, stk. 3 tilføjes: ”28, 29, 39 og 40” og er således ændret fra:
”Ejere af stueejerlejlighedsnumre , 1, 2 13, 67, 68 har enebrugsret til terrasseareal placeret umiddelbart overfor den enkelte stueejerlejlighed, hvilken brugsret kan opsiges med 30 års forudgående varsel fra opsigelsestidspunktet. Renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af terrassearealet påhviler den enkelte ejerlejlighedsejer.”
til:
”Ejere af stueejerlejlighedsnumre 1, 2, 13, 67, 68, 28, 29, 39 og 40 har enebrugsret til terrasse-areal placeret umiddelbart overfor den enkelte stueejerlejlighed, hvilken brugsret kan opsiges med 30 års forudgående varsel fra opsigelsestidspunktet. Renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af terrassearealet påhviler den enkelte ejerlejlighedsejer.”