Teknikrum

På hver etage findes et teknikrum der ud over diverse målere indeholder stophaner til varme, koldt og varmt vand. det er væsentligt at studere hvor stophanerne sidder såfremt der skulle komme et rørbrud (der har indtil videre været 5 i ejendommen).

 

Teknikrummet er IKKE et oplagringsrum. I et yderst begrænset omfang kan en mindre oplagring dog accepteres hvis alle beboere på en etage er enige herom, og hvis det sikres, at der umiddelbart er adgang til alle målere og stophaner for vicevært og håndværkere m.fl.

 

Teknikrumsnøgler gælder til alle teknikrum i opgangen.

 

Ekstranøgler

Ekstranøgler til lejligheden kan af den enkelte ejer bestilles hos 'Låsebussen', Smedekærvej 5, 2770 Kastrup (e-mail: laasebussen@laasebussen.dk, tlf. 3252 5000) ved at opgive nøglenummer og kode som angivet på nøglekortet (sikkerhedskortet). Hvis nøglekortet til lejligheden er bortkommet, kan der kun bestilles et nyt ved at fremsende kopi af officielt købsdokument. Dette dokument videresender 'Låsebussen' til Carl F. Sikring, som udsteder nyt sikkerhedskort og sletter det gamle.

 

I forbindelse med fraflytning sker det ret ofte, at køber ikke modtager en teknikrumsnøgle. Ny nøgle kan bestilles hos formanden. Dagspris ca. 200 kr. incl. forsendelse.

 

Opsætning af nøglebokse

Opsætning af nøglebokse (Falck, Dansikring etc.) må kun ske efter forudgående aftale med viceværten, der anviser hvor og hvordan opsætning kan finde sted. Før opsætning skal der indbetales et depositum – p.t. 2.000 kr.  (til efterfølgende udbedring samt for nøgle) til Administrator. Opgangsnøgle til nøgleboksen fremsendes direkte til lejligheden med mindre andet aftale med administrator.

 

P-pladser

Udlejning af p-pladser i p-kælder under Løvens Gård varetages af Jeudan A/S. Henvendelse på telefon 7010 6070 eller email jbj@jeudan.dk