Vedligehold af vinduer og døre

 

 

Vedlighold af vinduer

Vinduerne kræver vedligehold på tre områder.

 

Smøring af hængsler m.v.

Låse, hængsler på døre og vinduer og ikke mindst låsemekanismen på vinduerne skal smøres mindst engang om året. Anvend f.eks. den EVA olie der kan købes hos Carl F. Vedrørende vinduer så smør i de smørehuller der findes på kanten af vinduet. 

 

Rensning af afløb fra vinduer

Vinduer og altandøre er indadgående. Dette betyder, at vand der kommer forbi tætningslisterne ender på indvendig side af vinduet. Derfor er der i vinduerne monteret en meget smal indvendig “tagrende” til at lede vandet ud. Det er meget afgørende for afløbets funktion at renden og det lille afløbs på ca. 6 mm midt i renden holdes helt rent (der kan evt. være flere afløb). En piberenser er et godt værktøj.

 

Dræn og afløb bør kontrolleres halvårligt.

 

Vedligehold af tætningslister

Tætningslisterne bør årligt gives en gang silicone (sammme produkt som til bildøre) for at holde listerne smidige.

Hvis listerne ikke holder tæt skal lukketøjet evt. justeres, eller tætningslisterne udskiftes. Det anbefales at få en tømrer til at tage sig af dette.

Vedligehold køkken 

Rensning af vandfiltre ved køkkenvask

Behovet for rensning eller udskiftning konstateres når strålen snævrer ind.

Vandfiltrene i vandhanerne sidder ved studsen. Der er normalt tale om filtre med indvendig gevind. Disse afmonteres med fingrene, eller ved hjælp af en papegøjetang.

Rens filtret og lad det afkalke i et glas med eddike i en time.

Nye filtre kan købes i isenkramforretninger til ca. 20 kr. Hos Harald Nyborg kan kan købe et sæt med ca. 10 nye studse med både indvendigt og udvendigt gevind samt skiftetang til ca. 130 kr. 

 

Rensning af vandlås i køkken

Hvis køkkenvasken er stoppet, er der højst sandsynligt tale om enten fedt eller grus. Prøv i første omgang at gennemskylle med meget varmt vand. Hvis dette ikke virker skal vandlåsen under vasken adskilles og renses. 

Hvis vasken fortsat er stoppet kan man prøve at bruge en "svupper". Hvis dette ikke hjælper kan det være nødvendigt at tilkalde kloakfirmaet, PH Kloakrens (se kontaktoplysninger på håndværkerlisten).

Men først og fremmest:

-   Hæld ikke fedt og olie i vasken

-  Tør stegepanden af med køkkenrulle, og smid det
    i affaldsposen. 

-   Hæld friturefedtet tilbage i flasken og smid den
    ligeledes i affaldsposen – og luk tæt.

Det kan godt være fedtet er opløst og flydende når det hældes ud. Men i de vandrette jordledninger er der kun 6-8 grader, og så størkner fedt og olie og blokerer afløbet.  

 

Oliering af granitplader

 Anvend speciel granitolie som f.eks. Zinolin.

Vedligehold badeværelse

Rensning af vandfiltre ved håndvaske

Vandfiltrene i vandhanerne sidder ved studsen. Der er normalt tale om filtre med udvendigt gevind. Disse afmonteres med en 14 mm svensknøgle.

Rens filtret og lad det afkalke i et glas med eddike i en time.

Nye filtre kan købes i isenkramforretninger til ca. 20 kr. Hos Harald Nyborg kan kan købe et sæt med ca. 10 nye studse med både indvendig og udvendig gevind samt skiftetang til ca. 130 kr.

Rensning af vandfiltre ved bruseniche

Behov for rensning af filtre konstateres, når der er utilstrækkeligt tryk på vandet i bruseren. Filtrene sidder før blandingsbatteriet, så kontrol kræver at blandings-batteriet afmonteres. 

Operationen er ret simpel, men den  kræver en 30 mm svensknøgle. Proceduren er som følger:

-  Luk for vandet. Drej de to røde håndtag der sidder umiddelbart før vandmålerne så de står vinkelret på vandrørene. 

- Afmonter blandingsbatteriet med svensknøglen og rens filtrene. Det tager et par minutter. Det kan være en god ide at have et par nye filtre parat hvis filtrene skulle være beskadigede.

 

Rensning af vandlås i brusekabine

Vandet i brusekabinen skal løbe ud straks. Der må ikke opstå en lille sø der først langsomt løber ud.

Anvend en stjerneskruetrækker i mellemstørrelse til at fjerne dæksel (pas på at skruerne ikke falder i afløbet). Fjern vandlåsen ved et kraftigt ryk i håndtaget i midten af vandlåsen. Rengør med flaskerenser eller lignende. Foretag evt. en afkalkning med 30 % eddikesyre. Check også silikonefugen. Hvis der er revnedannelser skal den skiftes ud for at undgå at der trænger vand ned til underboen.

 

Afkalkning af cisterne (WC)

Problemer med manglende skyllevand skyldes normalt kalkaflejring på cisternens flyder. Kalken låser flyderen fast. Kalken kan fjernes ved at hælde ½ liter 32 % eddikesyre i cisternen og lade det stå nogle timer. Man får adgang til cisterne ved at trykke panelet op / ud. Herefter skal først  en dækplade fjernes ved at løsne 2 skruer. Herefter fjernes yderligere en dækplade, der kan fjernes uden værktøj, og eddiken kan hældes i cisternen. 

Hvis tilkalkningen er meget kraftig kan det være nødvendigt at afmontere flyderen og rense den (se instruks på dækpladen).

Tømning af trævlefilter i vaskemaskine

Trævlefilter findes nederst til højre på de fleste af vaskemaskinerne. Kig efter en gang i kvartalet.

Rensning af kondensator på tørretumbler

Husk mindst en gang i kvartalet at rense kondensatoren (bag afdækning nederst på tørretumbleren). Dette gøres lettest ved at skylle den godt igennem i brusekabinen.

Det anbefales at installere et afløbssæt (mysterium, at dette ikke var installeret fra starten) således at vandet fra tørretumbleren løber direkte i kloaken.