Tilkald ved elevatorstop

Tidspunkt

Kontakt

8-16 – hverdage

Vicevært – Jimmi Hansen 4011 5444

Øvrige tidspunkter

Kontakt så vidt muligt først opgangsrepræsentanten. 
Se nedenstående uddybning.

Herefter BA Elevator - 3828 4899

 Elevatorstop uden for normal arbejdstid

Følgende personer kan stoppe og genstarte elevatoren, og kan kontaktes uden for normal arbejdstid i tilfælde af elevatorstop. Hvis der kræves tekniker assistance (og der ikke er personer i elevatoren) skal denne godkendes af vicevært eller et bestyrelsesmedlem. Service vil normalt blive aftalt til hverdage for at undgå omfattende pristillæg.

Opgangsrepræsentanter

David Balfours Gade 2

Britta Larsen

tlf. 4160 1240

David Balfours Gade 4

Annemette Oxholm

tlf. 2683 9763

Hammershøis Kaj 8

Niels Carlsen

tlf. 4913 2613

Hammershøis Kaj 10

Peter Møgelvang-Hansen

tlf. 2142 0531

Johan Semps Gade 9

Allan Hauge Nielsen

tlf. 2098 9472

Johan Semps Gade 11

Aase Lohmann

tlf. 2371 6714

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vær god ved elevatoren og lad være med at blokere dørene.

Når elevatoren bipper, skal dørene have lov til at gå i.

Undgå at blokere dørene. Hvis elevatordøren lukker i, så genaktiver åbnigsknappen, enten i elevatoren eller uden for elevatoren. Brug hverken fod eller arm.

 

I helt særlige tilfælde kan elevatordøren - kortvarigt - holdes åben ved at placere en 'Post-it' over fotocellen, der sidder i siden og nederst på døren.

 

Vi må alt for ofte tilkalde teknisk assistance til vores elevatorer pga dørfejl.

Fejl, der især opstår, når døren har været blokeret, fx ved flytning.

 

Hvis skadevolderen kan identificeres, vil regningen for teknikertilkald pga dørblokade blive opkrævet hos denne.