Ombygning og ændring af faste installationer

Ændringer af lejlighedens bærende væge og faste installationer kræver Ejerforeningens godkendelse jvf. foreningens vedtægter  § 24.4 *)

Formålet med denne regel er at sikre, at der ikke laves ændringer der kan skade bygningen eller give følgevirkninger for andre beboere.

 

Ændringer omfattet af ovennævnte bestemmelser er f.eks.

  • Ændring i afløbs- eller vandinstallationer
  • Ændringer eller udskiftning af udsugning
  • Ændring af badeværelsesgulv

Specielt vedrørende udsugningen bemærkes, at bygningen har centraludsugning. Derfor kræves specielle emfang med variable spjæld (uden udsugningsmotor)  der er tilpasset dimensioneringen af udsugningen. Foreningen kan rådgive om godkendte udsug og om korrekt indjustering. 

 

Ved opstart af et projekt fremsendes en projektbeskrivelse til formanden med henblik på godkendelse. Herefter behandles ansøgningen af af foreningens tekniske rådgiver. Omkostningerne til rådgiver betales af lejlighedsejer. Prisen aftales forud. den vil typisk udgøre 1.000 - 2.000 kr.

 

 

*) Medlemmet er pligtig at søge om foreningens godkendelse af ændringer af faste installationer vedrørende brugsvand, afløb, varme, udsugning, dørtelefoner og fjernaflæsning. Foreningen kan kræve, at tilslutning og indregulering godkendes af Foreningens ekspert eller udføres af denne.